Súťaž s časopisom FOLKLÓR

 

NOVÁ SÚŤAŽ s časopisom FOLKLÓR:

 

 

 

 

Časopis FOLKLÓR a nahrávacie štúdio PJ SOUND STUDIO štartujú spoločný projekt:

 

Časopis FOLKLÓR (www.casopisfolklor.sk) a nahrávacie štúdio PJ SOUND STUDIO (www.nahravaciestudio.sk) pripravujú spoločné CD interpretov:

  • mužská spevácka skupina Kráľova hoľa z Pohorelej
  • ženská a mužská spevácka skupina z Hrochoti
  • ženská spevácka skupina Trnki
  • ľudová hudba Jána Maka z B. Bystrice
  • ľudová hudba Mateja Kováča z Hrochoti

 

Do 30. 4. 2012 môžu priaznivci folklóru, ľudovej hudby a piesni hlasovať za spoločnú pieseň, ktorá odznie v závere CD v interpretácii všetkých zoskupení.

 

>Zoznam piesní, ktorým môžete poslať hlas<

 

Tešíme sa na Vaše hlasy !!!


Vaše vydavateľstvo časopisu FOLKLÓR, OZ PREVEDA !

 

SÚŤAŽ JE UKONČENÁ - VÍŤAZNÁ PIESEŇ:

KOPALA STUDIENKU - piseň nájdete na CD "S časopisom FOLKLÓR za ľudovou piesňou"

časopis Folklór vzniká vďaka spolupráci: