Redakcia

 

Šéfredaktor:
Ing. Miroslav Ferko, PhD.

Zástupkyňa Šéfredaktora:
Mgr. Miroslava Ferková

Odborný Redaktor:
Mgr.art. Jozef Lednický

 

Jazykové úpravy:
Igor Lalík
 

Štatút redakčnej rady

časopis Folklór vzniká vďaka spolupráci: