Pre autorov

 

Ak si myslíte, že by Vaše príspevky, články, reportáže, rozhovory, alebo fotografie mali byť súčasťou časopisu FOLKLÓR, neváhajte a zašlite nám ich.

Vaše príspevky zasielajte výhradne e-mailom (folklor.redakcia@gmail.com)

Nezáväzný formulár, pre autorov príspevkov (zahŕňa nosné rubriky a koncept časopisu FOLKLÓR)

Jednotlivé príspevky budú postúpené k ich zverejneniu, len po akceptovaní licenčnej autorskej zmluvy.
Akceptovaním licenčnej autorskej zmluvy sa rozumie jej podpísanie a odoslanie v dvoch rovnopisoch výhradne na adresu vydavateľstva udanú v zmluve.
Bez prijatia podpísanej licenčnej zmluvy nebudú postúpené Vaše príspevky k ich zverejneniu.

Licenčná autorská zmluva

Autorov tematicky vyhovujúcich článkov budeme po obdržaní ich licenčných autorských zmlúv priebežne kontaktovať.

PR články budú prijímané podľa platného cenníka.

Technické požiadavky pre zasielanie príspevkov
- extra fotografie najlepšie s minimálnym rozlíšením 300 dpi
- extra text vo formáte .doc (Word 97, 2000, XP).

Milí prispievatelia, vážime si každý váš prispevok a sme radi, že nám svoje články posielate. Aby boli vaše články čo najkvalitnejšie, máme tu pre vás krátky jednoduchý návod na dobrý článok.

1.        Pred napísaním článku si premyslím, čo a ako chcem napísať.

2.        Vyhradím si dostatok času na jeho napísanie.

3.        Článok píšem s radosťou a nie z donútenia, preto k jeho štylizácii tak aj pristupujem.

 

4.        Po napísaní článku si ho ešte raz po sebe prečítam. Najlepšie aspoň s jednodňovým odstupom. Možno budete prekvapení, koľko vecí sa dá opraviť a vylepšiť.


Tešíme sa na Vaše hodnotné a zaujímavé príspevky.

Vaša redakcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

časopis Folklór vzniká vďaka spolupráci: