O časopise Folklór

 

Časopis FOLKLÓR poskytuje prehľad o informáciách z oblastí folklóru, ale dotýka sa i inej umeleckej tvorby a umenia. Ponúka prehľad tých najzaujímavejších udalostí, podujatí a rozhovorov, vždy za dané aktuálne obdobie. Časopis je prierezom umeleckej tvorby všetkých regiónov, národnostných menšín, zahŕňa etnografické pozorovania, výskumy. Svojim obsahom prihliada na sociálne, kultúrne, spoločenské, náboženské či etnické vzťahy. Snaží sa zachytiť kultúrnu identitu jednotlivých regiónov v čo najreálnejšej podobe.

 

Časopis FOLKLÓR ponúka prezentáciu záujmových krúžkov, súborov, umeleckých telies a inštitúcií blízkych danému oboru. Veríme, že sa tento časopis stretne s obľubou širokej ako i profesnej verejnosti.

Každý človek okrem potreby vzdelávať sa má tendencie kultúrne a spoločensky rásť. Oblasť umeleckej a kultúrnej tvorby patrí medzi základný všeobecný prehľad či už pre bežného čitateľa, alebo čitateľa so vzdelaním profesijne blízkym tejto oblasti.

 

Časopis je hodnoverným odrazom kvality a úrovne rozvoja kultúrneho a umeleckého života našich regiónov. Je určený pre priaznivcov kultúrneho a spoločenského života, folklóru, ľudovej piesni, spevu a tanca. Veková hranica je neohraničená, zameraním je vhodný tak pre rodičov, starých rodičov ako aj deti. Celková čitateľnosť sa tým neobmedzuje len na kupujúceho, ale je rozšírená i o rodinných príslušníkov. Okrem priamych kupujúcich bude časopis distribuovaný záujemcom z radov základných umeleckých škôl, konzervatórií, folklórnych skupín, súborov, hudobných telies, záujemcom zastupitelov miest a obcí činných v oblasti kultúry, hudobným a iným knižniciam, chráneným dielňam a občianskym združeniam, ktorých hlavná činnosť spadá do oblasti ľudovej tvorby a kultúry.

časopis Folklór vzniká vďaka spolupráci: