Media representative

 

V prípade Vášho záujmu o inzerciu v časopise Folklór prosíme kontaktujte:

 

Občianske združenie PREVEDA

 

Javornícka 21

974 11 Banská Bystrica

Slovenská republika

IČO: 30866740

DIČ: 2022228879

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2628727351/1100

e-mail: folklor.redakcia@gmail.com

web: www.casopisfolklor.sk

 

 

   

 

časopis Folklór vzniká vďaka spolupráci: